ReAttach HapertReAttach is een nieuwe behandelmethode voor mensen met psychische klachten. Deze klachten hebben vaak te maken met het feit dat het informatieverwerkingssysteem in je hersenen niet werkt zoals het hoort te werken. Veel informatie die bij je binnenkomt, blijft hangen en wordt niet verwerkt waardoor je hoofd overvol raakt en je last van stress en drukte ervaart.

Het is een zachte methode, een soort hersentraining waarbij je tijdens de sessies niet hoeft te praten.
Doorgaans zijn 5 sessies á 30 tot 45 minuten voldoende om een blijvend effect te behalen.
Voor de effectmeting wordt door de deelnemer twee keer een vragenlijst (Korte KlachtenLijst KKL) ingevuld,
een keer vóór en een keer na het traject.

Kosten: een ReAttach-sessie kost € 50 incl. btw.
Sessies alleen voor ReAttach worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.
Wordt deze hersentraining ingezet binnen een psychosociaal/natuurgeneeskundige behandeltraject,
dan valt het onder het natuurgeneeskundige consult, dat mogelijk door je zorgverzekeraar vergoed wordt.

Als je je in bovenstaande beschrijving herkent, schroom dan niet je HIER aan te melden!

Wat is ReAttach?

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische klachten. In een individueel begeleidingstraject worden uw spanningsniveau, uw concentratie en emotiebeleving voor u gereguleerd.
Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking van de handen.
Het zorgt ervoor dat u zelf in staat bent om de juiste informatie op te halen, te registreren en te plaatsen.
U wordt ontspannen en er ontstaat rust, inzicht en overzicht.

Het aantal sessies dat u nodig heeft, is afhankelijk van de ernst en de duur van uw klachten. Gemiddeld zijn er vijf sessies nodig over een periode van drie maanden.                                     
                                                                                                     Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus,
medeontwikkelaar van deze methode

Meld je  HIER aan, of stel je vragen.

ReAttach Hapert
Untitled Document
2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl