Over mij  -  visie & missie  -  waarom de naam 'LadyBird'Bärbel Renaud


   Bärbel Renaud
   
psychosociaal natuurgeneeskundige therapeute

Ik ben in 1953 geboren in Namibië, heb vanaf mijn zesde jaar in Duitsland geleefd en ben in 1990 in het mooie Nederlandse Brabant komen wonen. 

Het thema dat als een rode draad door mijn leven loopt, is GROEI - de groei van mezelf, van mijn kinderen, van vrienden en cliënten. Mijn schat aan ervaring met dit thema geef ik met hart en ziel door aan iedereen die er behoefte aan heeft. 

Ervaringsdeskundig
Door de combinatie van therapeute en ervaringsdeskundige kan ik in het bijzonder die mensen helpen die als kind of jongere seksueel misbruikt zijn. Want ervaringsdeskundig zijn betekent …
  • dat ik zelf seksueel misbruik ervaren en de gevolgen ervan doorleefd heb,
  • dat ik het traumatische gebeuren zodanig verwerkt heb en voldoende hersteld ben, zodat ik met mijn problemen om kan gaan,
  • dat ik mijn ervaringen in een breder verband kan zien,
  • dat ik door de opgedane kennis ook andere mensen met soortgelijke ervaringen
    kan begrijpen en helpen bij hun herstelproces en
  • dat dit soort kennis niet door studie of onderwijs opgedaan kan worden.

Mijn incestverleden met al zijn nare gevolgen was een drijfveer voor mij om aan mezelf te gaan werken en te groeien. Ik wist dat anders de trauma zich via mijn kinderen zou blijven voortzetten in de familie. 

Het was een weg vol pijn, verdriet, frustratie en angsten, maar alle inspanningen wel de moeite waard! Op mijn weg ben ik zoals velen anderen onbegrip, ongezonde relaties, scheiding, burn-out, hoge gevoeligheid en veel stress tegengekomen. 
Achteraf bekeken kan ik al deze dingen als ‘cadeaus’ en leerkansen accepteren.  Nu kan ik zeggen: deze moeilijke tijden wil ik niet nog een keer mee moeten maken, maar ik wil de groei-ervaringen ook niet meer missen. 

Ik besef wel dat  deze groeiweg er altijd zal blijven. Maar de hobbels en blokkades erop worden steeds minder en makkelijker te overwinnen.

Ik heb ontdekt wie ik in mijn kern ben, wat mijn kracht is en wat ik in deze wereld wil betekenen. Ik heb mijn eigen, nieuwe en unieke weg gevonden. Ik zie het totale beeld en kan elk puzzelstukje een plek daarin geven. Ik voel me verbonden met het leven en de mensen. Ik oefen elke dag er gewoon te zijn - met alles wat in mijn rugzakje zit - en van het leven te genieten.

Ieder vrouw en man die seksueel geweld ervaren heeft - en dat zijn nog veel te vele! - gun ik van harte dat de slachtoffer/dader-verstrikking losgelaten kan worden en zich de unieke en authentieke mens daarachter gaat ontvouwen. En daar ga ik met hart en ziel mijn steentje aan bijdragen!

Opleiding
Mijn HBO-opleiding tot holistisch coach en psychosociaal natuurgeneeskundig counsellor heb ik moge volgen bij het I.H.C. (Internationaal Holistisch Centrum)/ de Loek Knippels Academie.
Het waren vier diepgaande, zeer ervaringsgerichte en bijzonder inspirerende jaren waar ik met dankbaarheid op terugkijk.
Naast het therapeutisch werk doe ik op het ogenblik met veel plezier vrijwilligerswerk bij Humanitas (project Doorstart) en Reclassering Nederland (COSA-project).

RBCZ LadyBird coaching & counsellingFAGT lid
   HBO Registertherapeut
    en    lid van 
   Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten
Visie

Met LadyBird - mijn praktijk voor psychosociale therapie - richt ik me op de steeds duidelijker wordende problematiek van vroegkinderlijk trauma en trauma door seksueel misbruik, vormen van relationeel geweld in onze maatschappij. 
Met mijn werk zet ik me in voor het persoonlijke helingsproces van de betrokkenen. Daarbij zijn bewustwording en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid cruciale punten.
Ik beoog met mijn werk de toename van ‘respect voor kwetsbaarheid’ in onze maatschappij. De leidraad is respect, zowel voor de gevoelens als ook voor de psychische en lichamelijke integriteit van de medemens.
Mijn werk baseert op de overtuiging dat mensen - en dus ook mensen met vroege traumata en seksuele geweldervaring - zich verder ontwikkelen als zij hun ervaring kunnen accepteren en betekenis geven.
Als hun innerlijke kracht wordt aangesproken om de traumatische ervaring te benutten en te verwerken, kunnen zij in balans komen en uit de slachtoffer/dader-verstrikking stappen. Acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid wordt dan tot sleutel voor vrij en onafhankelijk zijn en zich verbonden voelen.

Missie

Met LadyBird bied ik vanuit ervaringsdeskundigheid en professionaliteit toegankelijke psychosociale en natuurgeneeskundige begeleiding en behandeling aan betrokkenen van vroegkinderlijk trauma en  seksuele geweldervaring, met het doel het terugwinnen van veiligheid, autonomie en gezonde relaties. Dit is het uitgangspunt bij alle activiteiten en diensten die LadyBird ontwikkelt en inzet, van informatieverstrekking tot behandeling.

Waarom de naam LadyBird?

LadyBird is het Engelse woord voor lieveheersbeestje. Net zoals een vlinder maakt een lieveheersbeestje een transformatie van larve tot kever door. Het staat daarmee symbool voor het ‘zich ontwikkelen en ontplooien tot de potentie die sluimerend aanwezig is’. 
Verder wordt het lieveheersbeestje al gebruikt voor ‘zinloos geweld’. Dus de associatie met seksueel geweld is niet ver te zoeken. Ten derde heeft de Duitse naam Marienkäfer betrekking op Moeder Maria en haar liefdevolle energie. En ook betekent deze kever geluk en vertrouwen.

Dus LadyBird staat symbool voor vertrouwen, voor liefdevolle zelfacceptatie en voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie - drie thema’s die binnen het werk van LadyBird centraal staan.

Neem contact op met Bärbel Renaud

2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl