Voor wie?Mensen die gebruik maken van LadyBird zijn ...

volwassenen van alle leeftijden - vrouwen én mannen

die in hun jeugd of kindertijd ingrijpende ervaringen (traumata) - mogelijk
seksueel misbruik - meegemaakt hebben.

Zij willen ...
 • hun ervaringen verwerken
 • het verleden los kunnen laten
 • begrijpen wat hun is overkomen
 • weer kunnen vertrouwen in zichzelf en in anderen
 • zich eindelijk weer stabiel, krachtig en fijn gaan voelen
Je hebt geen misbruik meegemaakt, maar andere ingrijpende/traumatische ervaringen
en je herkent je in de beschreven problemen.
Of je twijfelt of misbruik of incest jou is overkomen omdat je het niet kunt herinneren.
Dan kan LadyBird iets voor jou betekenen!
Naast vele andere methodieken is 'het opstellen van het verlangen' een zeer veilige en succesvolle
methode om onbewuste oorzaken snel op het spoor te komen en verdrongen aspecten te integreren.
Ze kan zowel bij het één-op-één werken als ook in groepsverband toegepast worden.
Zie ook bij Opstellingen!


Dit zijn vaak de aanleidingen om gebruik te maken van mijn diensten:
 • Je voelt dat jouw verleden uitwerking heeft op je gezondheid, welbevinden en relaties. Dit frustreert jou, maar gelijktijdig creëert dit bij jou ook motivatie om naar verandering te zoeken.
 • Je wilt het verleden los kunnen laten, maar je weet niet goed hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Je wilt graag hulp om niet steeds weer ingehaald te worden door wat je overkomen is.
 • Je hebt al een zware last op je schouders en met de normale problemen des levens erbij wordt de last té groot voor jou. Je weet niet meer hoe je jouw kracht kunt versterken om je staande te houden.
 • Je hebt het gevoel anderen uit het moeras te moeten trekken, hoewel je eigen ondergrond wankelend is en jij zelf dreigt te verzuipen.
 • Je bent het vertrouwen in jezelf kwijt, en ook in anderen. Je lage zelfbeeld en geringe eigenwaarde maken voor jou het leven extra moeilijk. Je zoekt hulp om hier uit te komen.
 • Je werkt al heel hard aan jezelf, maar de resultaten vallen je nog tegen. Je vraagt je af of de oplossing voor jouw probleem op een dieper niveau ligt, waar je nog niet bij kon komen.
 • Je wilt je ‘geheim’ vertellen, maar je durft het niet, want je bent bang voor onbegrip en veroordeling. Je hebt veiligheid en liefdevolle acceptatie nodig om jouw verhaal te kunnen doen.
 • Je ervaart nog steeds in verschillende relaties dat iemand misbruik maakt van je genegenheid en goedwillendheid. Dat wil je niet meer. Je hebt behoefte aan mensen die eindelijk ook rekening houden met jouw wensen en behoeftes.
 • Je voelt je door het machtsmisbruik van de pleger/dader ontkracht en wilt graag je oorspronkelijke kracht weer terugwinnen. Je hebt stimulans nodig om hieraan te kunnen werken.
 • Je wilt kunnen begrijpen waarom juist jou misbruik is overkomen en hoe je van het ‘slachtoffer-zijn’ af kunt komen. Je hebt er genoeg van en wilt een vrij en zelfverantwoordelijk leven leiden.

Mensen die succesvol gebruik maken van het aanbod bij LadyBird
voldoen vaak aan de volgende kenmerken:

 • ze willen uit de put
 • ze willen een gelukkiger mens worden
 • ze willen groeien en zichzelf leren kennen
 • ze vinden het de moeite waard om te investeren in zichzelf
 • ze nemen verantwoording voor hun welzijn
 • ze willen bijdragen aan een betere wereld en bij zichzelf beginnen
Lees meer over de mogelijkheden bij LadyBird.2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl